Lördag 7/8 kl. 18.00 Grillfest vid
Hällesmörk brygga. Tag med eget
grillbart och dricka. Vi ordnar grillar.

Kategorier: Aktiviteter