Vill du bli medlem, eller är du medlem men har glömt att betala in medlemsavgiften?
Medlemskapet kostar 50 kr för vuxna och 10 kr för barn (0 – 15 år).
Gör så här:
Sätt in summan på bankgiro 5401-9906

Betalas via bankgiro 5401-9906 eller swish 123 087 02 87
KOM IHÅG att ange namn !

Välkommen!